Gürkan Ertaş'63, Gözde Özgödek'86, Deniz Özdal'94, Oğuz Atuk'94, Günhan Uygur'84, Gözde Ünal'04, Erdem Erkılıç'04
Çağlar Yılgör'01, Devrim Deliormanlı'93, Emin Çulhacı'68 (Başkan), Zeynep Ünlüdoğan'98