Genel Kurula dair
14.01.2007'de TAC Mezunlar Derneği Ankara Şubesi Genel Kurulu toplandı. Açılışı takiben divan heyeti oluşturuldu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emin Çulhacı Yönetim raporunu okudu. Ardından Denetçi Oğuz Atuk Yönetim kurulunun faaliyetleri hakkındanki denetim raporunu sundu. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi sonrasında genel kurula katılanlar, yeni yönetim ekibine öneri ve dileklerini sundular.

Kimler Seçildi?
Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Emin Çulhacı, Doğan Gözde Özgödek, Bahattin Gürsöz, Zeynep Behiye Ünlüdoğan, İlyas Çağlar Yılgör;
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Deniz Özdal, Alp Bekişoğlu, Bülent Gökay, Manuel Enver Bilos, Ömer Cerrahoğlu;
Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine Gürkan Ertaş, Oğuz Atuk, Hakan Aytaş;
Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Aykut Toros, Abdullah Ateş, Pınar Haksal seçildiler.

Görev Dağılımı Nasıl Gerçekleşti?
Başkan: Emin Çulhacı
Başkan Yardımcısı: Bahattin Gürsöz
Sekreter: Doğan Gözde Özgödek
Üye: Behiye Zeynep Ünlüdoğan
Üye: İlyas Çağlar Yılgör
 

Katılanların Listesi: Ender Varinlioğlu, Manuel Enver Bilos, Ali Cengiz Dolunay, Tuncer Erzin, Aykut Toros, Abdullah Ateş, Bahattin Gürsöz, Gürkan Ertaş, Bülent Gökay, Emin Çulhacı, Refik Kutluer, Hakan Aytaş, Gözde Özgödek, Ege Erkoçak, Deniz Özdal, Oğuz Atuk, Zeynep Ünlüdoğan, Çağlar Yılgör, Pınar Haksal


Desing By Çağlar Yılgör