05.08.2012


Yollarda oldugum icin bazan bilgilere gec ulasabiliyorum.
 
Bu sabaha karsi 04:30da Zeki Demirci'yi de (TAO 1947 - 52) yitirdigimizi ogrendim. Kendisi 2003 - 04 arasi kanserle mucadelesinden basari ile cikmis Zonguldak dogumlu bir buyugumuzdu. Sonra Sideye yerlesip otelcilige baslamisti.
 
Kendisini, 2003'de "teftise" gittigimde cok yogun birac saat gecirmistik. 2008 gibi de Ustun Hizmet Odulu almisti.
 
Zeki abinin olumunu duyunca cep telefonunda aradim. Kapali. Esini ve oglu Ahmet'i otelden aradim. Telefona cikmiyorlar simdilik. Sadece ziyaretcileri kabul ediyorlar.
 
Side / Manavgat civarinda olanlar varsa Demirci oteline giderek aileye bassagligi ziyaretinde bulunabilir.
 
2003de Zeki abiyi ilk kez "teftise" gittigimde otel girisinde iri (Fat Boy) bir Harley Davidson dikkatimi cekti. HD zaten bariz olarak dikkat cekmek icin oraya konulmustu. Otel calisanlarindan birisi arada bir gelip motorun tozunu aliyordu. Sonra Zeki abinin odasina gittik. Odada kask vb motor giysileri var. Sordugumda "kanseri yeni atlattim. Kemdime bu ilettten kurtulmayi becerirsem bir HD almaya soz vermistim. Ama esim ve oglum binmeme pek izin vermiyorlar. Ben de otel girisinde tutuyorum onu sus olarak" demisti.
 
O aksam yemekte Talasli ogrenci ve hocalari konusuyorduk. Mustafa Piskin (sonradan D�ulgeroglu oldu ama Zeki abi boyle bilirdi) ile konusabilmeyi cok isterim dedi. Hemen oglu Erkan'i aradim. Hocamizin telefonunu alip aradik. Zeki abiyle karsilikli bir saat konustular ve aglastilar.
 
Son donem siroz olmustu Zeki abi. Gecen hafta bir tekne gezisine cikmis. Rahatsizlanip erken (gecen Persembe) geri donmusl. Cuma fitik ameli,yatina girmis ve bir daha da kendine gelemeyip bu sabah 04:30 da ruhunu teslim etmis.
 
Zeki abi 2008'de TBMMnin verdigi Ustun Hizmet Odulunu kazanmisti. Bu olay uzerine 27.06.2008 de ortama yazdigim yazidan bir alinti var asagida:
 
Bu sene Devlet �st�n Hizmet �d�l� 70 kisiye veriliyor. Kendisi yillardir Side'de otel isletmeciligi yapmasina karsin dogup b�y�d�g� Zonguldak'ta kazanmis �d�l�. Egitime katkisi oldukca b�y�k Zeki Demiirci'nin. Okullari var. Bunlarin cesitli masraflarini her yil karsiliyor. 500e yakin �grenciye cesitli burslar veriyor. Kendisinin egitimi cok sevdigi hen�z Talas'ta iken belli olmus. 4 senelik okulu 5 yilda bitirmis.
 
Ve de hakediyor �d�l�.
 
Basimiz sagolsun.
Cem Baysal

Donem arkadasim A. Zeki DEMIRCI'nin bu sabah 04:50'de vefat ettigini ogrendim.
Basimiz sagolsun.
 
Zeki Agamin cenazesi Hakkinda:
 
Defin, Side kabristanindaki camide ilkindi namazini muteakiben.
Konvoy, Xantheresot otelinden saat 14:00'de hareket edecek.
Kara yolu ile geleceklerin Xantheresort'da saat 14:00'den once bulusmalari gerekmekte.
Hava yoluyla gelecekler icin Antalya havaalaninda saat 11:00'de transfer bekliyor olacak.
 
Gule Gule, Zeki Agam !
Sana cok takildim, saka yollu ayagina haddimi astim...
Beni affetmezsen, affetmiyeceksen...cok haklisin.
Cevabini almaya geldigimde kulagima fisildarsin, galan...

 
Rahat uyu, e mi Agam'in oglu...
 
Tuncer Erzin

Zeki Abimize tanridan rahmet, ailesine ve sevgili '56 abilerimize sabir ve bassagligi dilerim..
 
Mehmet �kem '91

Vefat mesaji uzerine merhum hakkinda arastirma yapayim istedim. Zonguldak menseli bir internet sitesinde asagidaki bilgiye ulastim, sahsim ve TAC adina gurur duydum. Allah rahmet eylesin: Arslan Zeki DEM�RC� 17 TEMMUZ 1936 Y�l�nda ZONGULDAK� ta do�mu�tur. Babas�, ZONGULDAK��n Beycuma Beldesine ba�l� Eceler k�y�,Annesi, �aycuma �l�esine ba�l� Gemiciler k�y�ndendir. Dedesi Hac� �smail efendi uzun y�llar Zonguldak Ere�li K�m�rleri ��letmesinde Maden Ba��avu�u olarak �al��m��t�r. DEM�RC� ailesini k�y�den �ehir�e dedesi getirmi�tir.Arslan Zeki DEM�RC�, �lkokulu ZONGULDAK Merkezinde bulunanGazi �lkokulunda ba�lam��, buradan mezun olduktan sonra Talas Tarsus Amerikan Kolejine giderek Orta ve Lise e�itimini tamamlam��t�r. 1963 Y�l�nda �stanbul �niversitesi �ktisat Fak�ltesi, ��letme ve Maliye B�l�m�n �den mezun olmu�tur.Askerlik hizmetini 24 Ay olarak Tuzla Piyade ve Bursa Personel okullar�nda yapm��t�r.Askerli�ini yapt�ktan sonras� ZONGULDAK�a d�nen Arslan Zeki DEM�RC�,1968 Y�l�nda ZONGULDAK Valisi Say�n Ethem BOYSAN zaman�nda Eceler K�y�ne, 1964 Y�l�nda kaybetti�i Babas�n�n ad�na ETHEM DEM�RC� �LKOKULU� nu veDedesi ad�na HACI �SMA�L DEM�RC� CAM�S� �ni yapt�rm��t�r.Suyu olmayan k�y�ne, su borusu hatlar�n� d��eterek evlerde suyun akmas�n� sa�lam��t�r. 1984 Y�l�nda, �lke genelinde yap�lan E�itim seferberli�ine katk�da bulundu�u i�in, Cumhurba�kan� Say�n Kenan EVREN ve Milli E�itim Gen�lik ve Spor Bakan� Say�n M.Vehbi D�N�ERLER taraf�ndan Cumhurba�kanl��� nezrinde BERAT ve MADALYA ile onurland�r�lm��t�r. 1986 Y�l�nda ZONGULDAK�da ki ticari hayat�n� noktalayarak, ANTALYA / Manavgat - Side b�lgesinde bulunan Genel Maden ���ileri Sendikas�n�n71 Odal� Otelini kiralam�� ve b�ylece Turizm i�letmecili�ine ba�lam��t�r. 1999 Y�l�nda do�du�u �ehir olan ZONGULDAK�A ismi verilen 14 Derslik modern bir �lk��retim Okulunu kazand�rm��t�r. Halen, ARSLAN ZEK� DEM�RC� �LK��RET�M OKULU �nun b�t�n ihtiya�lar�yla ve okuyan ��rencilerle ilgilenerek yard�mlar�n� yapmaktad�r.Rotary Kul�b� Ba�kanl��� d�neminde, Projesini Dokuz Eyl�l �niversitesi G�zel Sanatlar E�itim B�l�m� Ana Bilim Dal� ��retim �yesi Prof. �lhami ERC�VAN ve arkada�lar�n�n haz�rlad��� muhte�em bir ATAT�RK an�t�n� ANTALYA � Manavgat �a kazand�rm��t�r. Ayr�ca o d�nemde, civar k�ylerin Okullar�nda eksik olan ATAT�RK B�stlerini yapt�rm��t�r. Proje kapsam�ndaki Ta��mal� E�itim yap�lan okullara, ��rencilerin yemek yiyebilece�i mutfaklar yapt�rm��t�r.Halen ZONGULDAK �ta 201 ��renci ve ANTALYA �da 100 ��renci olmak �zere Toplam 301 ��rencinin �niversite tahsili sonuna kadar devam edecek bir E��T�M PROJES�N� ba�latm��t�r. 2008 Y�l�nda T.B.M.M. Taraf�ndan DEVLET �ST�N H�ZMET �D�L� verilmi�tir. Halen Antalya / Manavgat � Side b�lgesinde, sahibi oldu�u EM�RHAN Grup Otelleri ile birlikte, Spor ve Sa�l�k Tesislerini �lkemize kazand�rarak T�RK�YE�Y� t�m D�nya �lkelerine tan�tarak, B�lgenin Ekonomik ve Sosyal kalk�nmas�nda ve T�rk Turizminin D�nya�ya yay�lmas�nda �nemli katk�lar sa�lamaktad�r. Evli ve bir �ocuk sahibidir.
 
SADIK GUNGOR

Tuncer Abi; ba�ta siz d�nem arkada�lar� ve ailesi olmak �zere hepimizin ba�� sa�olsun. �ok de�erli bir abimizdi.
 
Ali Cerrahoglu

Zeki agabeye Allah'tan Rahmet, ailesine, dostlarina ve arkadaslarina sabirlar dilerim. Basimiz sagolsun.
 
N. Celal Toroglu

Abimizin mekan� cennet olsun. �nce ailesinin sonra hepimizin basi sagolsun.
 
Guclu'95

Bir sevgili karde�imizi sonsuzlu�a g�ndermi� oldugumuzu ��rendim. T�m kardeslerimin ve de�erli Demirci ailesinin ac�lar�n� payla��r�m.
Tanr�dan uzun m�ddet b�yle ac�dan bizleri uzak tutmas�n� dilerim.
 
Metin Atamer

Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yak�nlar�na, sevenlerine ve ba�ta d�nem arkada�lar� olmak �zere t�m TAC camias�na ba�sa�l��� diliyorum.
 
Bahattin G�rs�z '63

Zeki Demici abimizin topra�� bol olsun. Yak�nlar�na ve arkada�lar�na sab�rlar dilerim.
 
Ender Ayd�n

Aci haberi biraz evvel bilgisayarimi a�inca �grendim ve �ok �z�ld�m. Rahmetli Zeki Agabeyim ben "prep " okurken Lise 3 de idi. Kendisini �ok sever ve sayardim. O da hi� agabeyligini esirgemezdi .
 
1955-56 Annual indan bir alinti: Zeki Demirci - Beh�et Kemal in izinden y�r�yen sair arkadasimiz sporlada ayni titizlikle mesgul olur..
Felsefesi : Batti balik yan gider.
 
Basimiz sag olsun. Merhuma Allah dan rahmet, ailesine ve yakinlarina sabirlar diliyorum. Topragi bol, mekani cennet olsun.
 
Ayni sekilde basta 1956 mezunlari olmak �zere t�m TAC camiasiinada bassagiligi ve sabirlar diliyorum.
 

Hilmi Oktar TAC ' 62

Tuncer abi, d�nem arkada�lar�n�za ve yak�nlar�na ba�sa�l��� diliyorum, Kalanlara uzun �m�r ve sab�rlar dileriz..
 
M�mtaz Pak

Az once belirtmeyi unutmusum, Vitali Mesulam agamin teklifi dogrulusunda, "Birtugladasenkoy"a Zeki agamin adini olumsuzlestirmek maksadiyla katilmak isteyen dostlarin 100'er Dolar bagislamalari ile "Arslan Zeki Demirci" hesabi kurulacak. Adiniz ve soyadiniz o'nun Tugla'sinin icinde yer alacak.
 
Acele etmeyin, iste veriyorum:
 
Havele bilgileri:
Garanti Bankasi Tarsus Subesi
Sube kodu 153.
TL Hesap No.1299930.
IBAN: TR55 0006 2000 1530 0001 2999 30
 
Dolar Hesabi 153/9098294
 
SWIFT: TGBATRIS
 
Betul Abla, Dr. Agam; ilk sirayi alma serefine nail olmak isterim; kredi kartim sizdedir, tepe tepe kullanin...
 
Zeki Agam, yuzlerce cocugu okuttugunu, okutmakta oldugunu biliyorum, senin eline su dokemiyecegiz, amma, bence bu da anlamli olacak bee Agam, ve senin tuglalarinla bak bakalim bizler kac cocuk okutacagiz, gelince sana rapor edecegim; simdi affettin beni, deel mi Agam?
 
Hadi gaari, seni rahat birakayim...
 
Tuncer (Arapoglu), '56

Tuncer abi, �nce sizlerin sonra t�m camiam�z�n ba�� sa�olsun. Zeki abinin mekan� cennet olsun.
 
Eminim al�nacak tu�lalar ile �ok huzurlu ve mutlu olacakt�r.
 
Sinem Bilgen

Zeki A�abey'imize allahtan rahmet,yak�nlar�na sab�rlar diliyorum. Topra�� bol olsun,nur i�inde yats�n.
 
Alev '75

Allah rahmet eylesin...
 
Cengiz S�nmez

Arslan Zeki Demirci a�abeye Tanridan rahmet diliyorum, isiklar i�inde yatsin.
 
Basta ailesi ve donem arkadaslari olmak uzere sabirlar dilerim. Basimiz sagolsun.
 
Arslan Zeki Demirci a�abeye ait bir tanitici haber Adana Fikir Platformunda var, asagidaki linkten eri�ebilirsiniz.
http://www.adanafikirplatformu.org/haber.php?id=362
 
Hamit Serbest

Zeki a�abeye Allah tan rahmet , ailesine, s�n�f arkada�lar�na ve t�m TAC camias�na sab�rlar dilerim.. Yapm�� oldu�u hay�rl� i�lerin devam� i�in dayan��ma i�inde olan arkada�lar�n� sayg�yla selaml�yorum.
 
Cihangir Sonat 72

Arslan Zeki Demici a�abeye Allah'tan rahmet, ailesine ve t�m dostlar�na ba�sa�l��� dilerim. Nurlar i�inde yats�n.
 
Huseyin Cenk Turhangil
TAC '90

Allah rahmet eylesin, yanilmiyorsam kendi katilamamissa da donem arkadaslarinin kisa sure once otelinde bir araya gelmelerini saglamisti.
 
Suha Onen
TAC '71

Zeki a�abey ile 2004 y�l�nda tan��m��t�m, Antalya b�lgesi de bana ba�lan�nca ilk olarak b�lgede ki t�m turistik yat�r�mlar� ziyaret etmeye ba�lad�m ( �� makinalar� - JCB bayili�i ) i�te bu ziyaretlerim s�ras�nda tam bir beyaz dizi erke�i format�nda beyaz sa�lar�,yap�l�, ne�eli , kap�s�nda duran motorsikleti ile (yan�lm�yorsam bir Harley idi ).. Zeki a�abey ile tan��m��t�m. K�sa bir sohbet sonras�nda TAC mezunu oldu�umu duydu�unda her�ey de�i�ti. A�abey - karde� ili�kisine d�nd�k, sevgili a�abeyim k�sa bir s�re sonra m��terim oldu... Allah'tan kendisine rahmet , ailesine sab�r dilerim....
 
M.Kaz�m Apa'82

Zeki Demirci agabeyimizin aramizdan ayrilmasinin verdigi aciyi paylasiyor, ulkeye hizmetini saygiyla aniyor, ailesi, yakinlari ve arkadaslarina sabir ve saglik diliyorum.
 
Teoman Sipahigil '57

Sevgili TAC-TALAS camias�,
 
Zeki abimizin ac� haberini ��renir ��renmez, "*camiam�zdan �ok de�erli bir y�ld�z daha kayd�*" dedim. Zeki abi 1956'da TAC'den mezun oldu�unda TAC haz�rl�k s�n�f�na ba�l�yordum. �smini okul y�llar�nda �ok duydum. �zellikle voleybol tak�m�n�n has bir eleman�yd�.
 
Y�llar sonras�nda (1971 y�l�nda) yolum Zeki abiyle kesi�ti Zonguldak'ta. Zonguldak TED Kolejine e�imle birlikte ��retmenli�e ba�lad���mda Zonguldak'ta ya�ayan �� TACli abimin oldu�unu ��renince �ok sevinmi�tim. Birisi foto�raf��l�k yapan rahmetli �smail Abanoz abimiz, beyaz e�ya ticareti yapan Ya�c�lar e�raf�ndan Faruk Y�ksel abimiz ve Zonguldak'�n b�y�k i� adamlar�n�n �n�nde gelen Zeki Demirci abimiz. Vakit ge�irmeden ziyaret ettim her birini. Aile s�cakl��� ile kar��land�m. �ok mutlu oldum. Sonraki y�llarda Faruk abimin �ocuklar�n� ve Zeki-G�ler �iftinin biricik o�lu Ahmet TED Kolejinde ��rencilerim oldu.
 
Zeki abim, vizyonu ve hayalleri y�ksek olan, tam anlam�yla, modern T�rkiye'nin yeti�tirdi�i �rnek al�nacak bir liderdi. Ya�am� boyu toplumumuz i�in �ok hay�rl� i�lere imza atm��t�r. Sad�k G�ng�r'�n yaz�s�nda bunu g�rebiliyoruz. Zonguldak'taki t�m i�lerini tasfiye ederek Antalya/Side'ye ge�i�i ve T�rk Turizmine Karaelmas Oteliyle ba�layan maceras�nda yaratt��� oteller zinciri ile damgas�n� vurmu� at�l�mc� bir turizm a����d�r.
 
TED Zonguldak Kolejinde ��retemenlik yapt���m y�llarda ��rencilerimle yurt i�i ve yurt d���na her f�rsatta rehber ��retmen olarak geziler d�zenlerdim. Bir g�n Demirci �� Han�'ndaki ofisinde sohbetimiz s�ras�nda "b�rak ��retmenli�i; b�rom senin; �rnek bir turizm acentas�n�n ba��na ge�; Zonguldak'�n buna ihtiyac� var" dedi�inde, te�ekk�r ederek bu tekklifini kabul etmemi�tim. Bana �ok k�zm��t� hakl� olarak bir TACli abi edas�yla.
 
Y�llar sonra TAC'de ��retmenlik yapt���m y�llarda beni Side'deki Emirhan Oteline �a��rd�. Gittim. Manavgat'ta faaliyette bulunan Manavgat Kolejinin ba��na ge�memi istedi. TAC'yi b�rakarak Side'ye ta��nmam� istedi. Emrimde son model bir arabam, dayal� d��eli lojman�m ve de dolgum bir maa��m olacakt�. �artlar�m�n uygun olmad���n� s�yleyerek bu k�yak teklifini, ikinci kez, kabul edemeyece�imi s�yleyince, gene k�zm��t� bana. Ama �ok de�erli bir okul m�d�r (ki onu kendisi de tan�yordu Zonguldak'tan) aday� �nerdim. Ve onu okulun ba��na ge�irdi.
 
Zeki abi ve ��rencim olan o�lu Ahmet gezilerimizde TACli ��rencilerime her t�rl� kolayl��� ve misafirperverli�i g�stermi�lerdir. Bir defas�nda ��rencilerimin �n�nde "bunlar� en iyi �ekilde a��rlayacaks�n�z, en ufak bir �ikayet getirmeyeceksiniz bana" diyerek ne kadar TAC sevdal�s� oldu�unu g�stermi�ti. Bir ba�ka defas�nda gene ��rencilerimle yapt���m bir gezide topluca ziyaretine gitmi�tk. Amerika'da g�rd��� tedaviden yeni d�nm��t�. Elinden d���rmedi�i bir �i�eden s�k s�k su i�iyordu. Bitkin olmas�na ra�men bizi kabul etti. Kar��s�nda TACli ��renci karde�lerini g�r�nce g�zleri parlad�. Mutlulu�unu gizlemiyordu. Uzun bir sohbetten sonra, ��rencilerimden biri Emirhan Otelinin �n�nde duran cillop Harley Davidson'u kendisinin mi kulland���n� sordu. Evet cevab�n� al�nca, bir tur atmas�n� rica etti. Ahmet o�lunun "aman" dercesine itiraz�na ra�men harika arac� �al��t�rd� ve otelin �n�nde turlar�n� att�, o g��s�n hailine ra�men. TAC ruhu ona g�� ve cesaret vermi�ti...
 
Homecominglerimizin m�davimlerindendi. TAC'56 d�nem arkada�lar�n� s�k s�k otelinde a��rlar, onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyard�. Biz Letter'in 2012 Temmuz say�s�nda s�n�f arkada�lar�ndan Engin �nsal abimizin kaleminden "�ZLEM�N RENG� NED�R?" yaz�s�n� okuyacaks�n�z. O yaz� sanki "g�le g�le git g�zel insan" der gibi bir mesaj veriyordu Zeki abimize...
 
Hakk�n rahmetine kavu�an bu g�zel mensubumuza rahmet dilerken, hayat arkada�� G�ler Han�ma, sevgili biricik o�lu Ahmet'e ve �ok sevdi�i torunu Emirhan'a, TAC'56 d�nemine ve t�m camiam�za ba�sa�l��� diliyorum. Nur i�inde yat. Geride b�rakt���n eserlerinle ve hizmetlerinle hep ya�ayacaks�n...
 
Erdo�an Hoca

Zeki Abi Talas'ta benim hem yemekhanede benim masa basim ve yatakhane'de bas mumessilimiz idi. Bana cok yardim etmisti rahmetli. Kac defa dayak yemekten kurtardi beni. Zeki Abimin mekani cennet olsun. Ailesine, yakinlarina, ve TAC'lilere bas sagligi dileklerimle.
 
Erkan Esmer '59

Zeki Demirci Abimizin vefati nedeniyle kendisine Allah'tan rahmet, basta ailesi ve TAC 55-56 donemi olmak uzere tum sevenlerine sabir diliyorum.
 
Dogan Gozde OZGODEK
TAC 86

Zeki Demirci abimize tanr�dan rahmet,kederli ailesine, TAC camias�na ve t�m sevenlerine ba�sa�l��� diliyorum.
 
Erdem G�k 83

De�erli Arslan Zeki Demirci a�abey huzur ve ���klar i�inde uyu.
 
Ailesine, yak�nlar�na, arkada�lar�na ba�sa�l��� ve sab�rlar dilerim.
 
Nuri Do�an'68

Zeki Demirci Abi'mize tanr�dan rahmet , kederli ailesine ba�sa�l��� ve sab�rlar dilerim.
 
Turgay At�n�' 70

Sanirim bu ozel insan ile ilgili yazilar surecek..
 
Ben, kendisi ile yuzyuze tanismadim. Simdi, keske, kendisini bulsa ve tanissa idim diyorum. Aramizdaki nesil farki (56 vs 80) frenlemis olsa gerek!
 
Hem adasim, hem hemserim sayilir idi (Zonguldak vs Safranbolu). Motor meraki vardi. Birkac kere, mezunlarimizdan ismini duymustum, bu ortak noktalarimizdan oturu..
 
Motosiklet tutkusunu anlatmislardi. Bizim motorcu grubun (Ahmet Goktepe, Huseyin Ozkaya, Murat Kosereisoglu, Aykut Bayindir, Mumtaz Pak) 2000'li yillarda Istanbul'dan TAC'ye yaptigimiz motosiklet turlari esnasinda bahsi gecmisti.
 
Iyi ve vatansever bir isadami olarak yaptigi kalici yatirimlar, ve hayirsever bir insan olarak ulkesine verdikleri, onun ismini hep yasatacaktir.
 
Bugunku gazetede tam sayfa olum ilanini vardi, Ailesi'nce verilmis.
 
Allah rahmet eylesin. Huzur icinde yatsin.
 
Zeki 80

51/55 Engin Unsal'in Butun Dunya'da yayimlanacagini umdugum Zeki Agam'in ardindan kaleme aldigi yazisini okumak isteyenlerin dikkatlerine sunar, uzun yasamaniz icin esenlikler dilerim:
 
Tuncer, '56
 
B�R DOSTUN ARDINDAN
Engin �nsal, Bodrum 7.8.2012
 
Arslan Zeki Demirci Atat�rk ilkelerine s�ms�k� ba�l�, binlerce ailenin ekmek ve binlerce ��rencinin umut kap�s� idi. TBMM onu y�l�n i� adam� olarak kabul etmi� ve bu �lke i�in yapt�klar�n� bir onur ve ustun basari plaketi ile belgelemi�ti. Benim ve s�n�f arkada�lar�n�n 1947 y�l�ndan beri ya�am� payla�t��� e�siz bir insand�. Bu Atat�rkc� ve ayd�nlanma �nc�s� dostumuzu 5 A�ustos 2012 g�n� Side�de y�llarca i� verdi�i i��ilerinin ve son g�ne kadar dostlu�unu bir somun ekmek gibi payla�t��� t�m T�rkiye�den gelen dostlar�n�n omuzunda alk��larla, karanfillerle sonsuza u�urlad�k. Ona son do�um g�n�nde a�a��da ki sat�rlar� yazm��t�m:
 
�Eski bir dosttan g�zel bir dosta mektup.
 
Il�k yaz r�zg�rlar�n�n sa�lar�n� tarad���, mart�lar�n kanat u�lar�nda d�nyana ayd�nl��� getirdi�i bu g�nde sana seslenmek istedim sevgili dostum. Sen ki ac�y� bal eylemi�, dostlu�u ta� eylemi� bir insans�n, seninle bu g�zel g�n�n� payla�mak istedim.
 
Seninle uzak yollardan, yorgun y�llardan bug�ne geldik. Talas��n ba�lar�nda gezindi�imiz, k���n kar�nda ���d���m�z, bahar geldi�inde solukland���m�z o g�nlerini mutlaka an�ms�yorsundur. Zonguldak gar�nda, Karab�k�de, Irmak istasyonunda, Ali Da��n eteklerinde yaln�zl���, sevinci, �ocuklu�un o t�kenmez co�kusunu s�cak bir somun ekmek gibi payla�t���m�z y�llard� o y�llar. Daha sonra sevmeyi, sevilmeyi, iyi bir yurtta� olmay� ve hepsinden �te insan olmay� ��rendik.
 
Ve sonra bir avu� bu�day gibi bu d�nyan�n topraklar�na savrulduk. �o�umuz filiz verdik ama g�c� yetmeyip g�ne�le kucakla�amayanlar�m�z da oldu. Onlar beyaz atlara binip bulutlar�n arkas�na sakland�. Biz dal budak sal�p bu topraklarda ba�kalar�na g�lgesinde mutluluk vermeye �al��an a�a�lar olmaya �al��t�k. Bu g�rkemli, bu hayat dolu orman�n en g�zel a�ac� sen oldun sevgili dostum. Bir ulu ��nar gibi b�y�d�n, geli�tin ve ya�am�n zorluklar�ndan ka��p dallar�n�n alt�na s���nanlara hi� unutamayacaklar� an�larla dolu g�zel bir hayat verdin.
 
Erimeden, e�ilmeden, dimdik ayakta kalarak etraf�n� ayd�nlatt�n. Bir de�il binlerce mum gibi yanarak bu �lkenin �ocuklar�n�n ayd�nl�k yolu oldun. Senin y�r�d���n yollardan y�r�meleri i�in okullar a�t�n, okuttu�un �ocuklar i�in model insan oldun ve y�zlerce �ocu�un bu �lkenin karanl���n� ayd�nlatmas� i�in senin yolunda, senin �����nda y�r�meleri ve b�y�meleri i�in �nc�l�k ettin.
 
Evine a�, evine g�ven, evine mutluluk g�t�rebilmesi i�in i� yaratt���n insanlar�n ��kran dolu seslerini ara s�ra duydu�un oluyor mu sevgili dostum? �aresizler ortam�ndan mutlu insanlar yaratabilmek ne b�y�kl�kt�r d���nebiliyor musun?
 
Zonguldak��n dar sokaklar�ndan ��k�p Side�nin kumsallar�na ayd�nl��� getirmi� dostum hayat yolculu�una seninle ba�lam�� olmaktan, g�zellikleri, sevin�leri, ac�lar� seninle payla�m�� olmaktan k�van� duyuyorum.
 
Adam gibi adam sevgili Aslan Zeki Demirci; do�um g�n�n kutlu olsun.
 
Her do�an yeni g�nle hayata yeni do�mu� bir �ocuk gibi co�kuyla yeniden ba�layaca��n� biliyor, yanaklar�ndan �zlemle �p�yorum benim eski ve g�zel dostum.�
 
Bir do�um g�n� i�in yaz�lm�� bu sat�rlar�n ayni zamanda ona bir veda mektubu olaca��n� bilemezdim.
 
Bu �lkenin Atat�rke ve onun �a�da� ilkeleri do�rultusunda toplumu ayd�nlatmaya �al��an insanlar�n hapishanelerde ��r�t�lmesi ve teker teker yok olmas� bu �lke ad�na �ok �z�c�. Umar�z her giden Atat�rkc� ad�na bin gen� Atat�rkc� gelir ve bu �lkeyi karanl��a bo�mak isteyenlere kar�� ayd�nl���n t�rk�lerini ��retir.

Ba�ta Zeki Demirci a�abeyin ailesi ve 55-56 TAC mezunlar� olmak �zere t�m camiam�z�n ba�� sa�olsun. Zeki a�abey nur i�inde yats�n.
 
Mete Acar '85

Benim de tanisma firsatim oldu Zeki agabey ile. Allah rahmetini uzerinden eksik etmesin, ailesine ve sevenlerine sabirlar diliyorum.
 
Bahri 85

B�y�k �air, sevgili dost, futboldaki de�erli rakibim sevgili Engin �nsal,
 
�ok duyguland�m; herzamanki gibi �ok muhte�em yazm��s�n. Harika bir do�um g�n� ve veda yaz�s�. Ben hi� b�ylesini okumam��t�m. Zeki'nin ruhunu �ad etmi�sin. Allah�n rahmeti daima Zeki'yle olsun. B�t�n yak�nlar�n�n ba�� sa�olsun.
 
Mahmut Telli '57

Designed by �a�lar Y�lg�r.