Tuncer Abi'nin y�z�ndeki
bu mutlulu�un sebebi
arkas�nda yaz�l�...
Srttan Grn