TAC 71 Mezunlar�
   
 

 

 

Talas Tarsus �sim - Soyisim Soyisim
1 346 563 Özdemir Aktan Aktan
2 335   Hayim Akyüz Akyüz
3   122 Zeki Albulak Albulak
4 343   Hüdaver Alper  Alper
5   53 Süphan Alt�nordu Alt�nordu
6   118 Nisim Amado Amado
7   123 Nihat Ar�kan Ar�kan
8   124 Basri Arsoy         :( Arsoy
9   125 Orhan Arun Arun
10 339   Burak Aslan        :( Aslan
11   59 Tuncay Ataöz Ataöz
12   126 Kemal Aytu� Aytu�
13   66 Turgut Bahad�rl� Bahad�rl�
14 321   Cevdet Ba�aç�k Ba�aç�k
15 337   Suat Baykul Baykul
16   564 Turan Berki Berki
17 334   Hamit Çal��kan Çal��kan
18   87 Tevfik Ço�al Ço�al
19 317   Mehmet Deliceo�lu Deliceo�lu
20 336   Günhan Demiralp Demiralp
21   86 Selim Derbent Derbent
22   128 Musa Dirlik Dirlik
23   160 Y�lmaz Dokuyucu Dokuyucu
24   129 Bülent Dönmez Dönmez
25   130 Ender Erdemil Erdemil
26 319 543 Mustafa Erdemli Erdemli
27 342   Recai Eri� Eri�
28   131 Abdullah Ersoy Ersoy
29   463 Suleyman Eylem Eylem
30   1 Semih F�r�nc�o�lu F�r�nc�o�lu
31 310 537 �ahap Gazezo�lu      :( Gazezo�lu
32   68 Feyyaz Genç Genç
33 338 558 Alev Göçmez Göçmez
34 306 594 Ali Gökok Gökok
35   74 Mehmet Göksoy Göksoy
36   69 Haluk Görgün          :( Görgün
37     Mehmet Gürel Gürel
38   133 Aykut Gürkan         :( Gürkan
39 309 536 I��k Gürol Gürol
40   134 Kemal Gürsel Gürsel
41   60 Ayd�n Gürsoy Gürsoy
42 329   Murat Ild�r Ild�r
43   135 Yakup �çgören �çgören
44 320 544 Cengiz �man �man
45 331   Bülent Kalpakl�o�lu Kalpakl�o�lu
46 333 554 Dilhan Kalyon Kalyon
47   11 Levent Kam��l� Kam��l�
48   159 Fikret Karabey Karabey
49 325 548 Ahmet Karahan Karahan
50   88 Tevfik Karamüftüo�lu Karamüftüo�lu
51   690 Muhtar Kent Kent
52   137 Ömer K�rca K�rca
53 293 534 Hasan Kökçü Kökçü
54 315 541 Vam�k Kural Kural
55 311   Emir Kurdakul Kurdakul
56 341   Semih Kutlay Kutlay
57 313   Melih Kutluer Kutluer
58   79 Necip Küçükbutros     :( Küçükbutros
59 289 581 Ali Kütükçü Kütükçü
60 323   Süha Leblebicio�lu     :( Leblebicio�lu
61 254 567 Mustafa Marangoz      :( Marangoz
62   65 Cüneyt Merze Merze
63 318 542 Hanri Mizrahi Mizrahi
64 324 547 Jozef Mizrahi Mizrahi
65 326   Erkin Mutlu Mutlu
66   138 Ercan Nas�f Gültekin Nas�f
67 278 570 Celil Oker Oker
68   158 Haz�m Okurer Okurer
69   744 �brahim Orhon Orhon
70   139 Süha Önen            :( Önen
71   140 Bülent Öz Öz 
72 327   Cem Özbek Özbek
73 298 535 Muzaffer Özcan      :( Özcan
74   141 Süleyman Özekici Özekici
75   583 Özcan Özgür Özgür
76   142 Mehmet Can Özkarde�ler Özkarde�ler
77   143 Ahmet Öz�ahin Öz�ahin
78   144 Haluk Özuçak       :( Özuçak
79 344 120 �brahim Pamuk Pamuk
80 328   Erol Sa�lam Sa�lam
81   670 Ender Saracer Saracer
82   75 Mehmet Selis Selis
83   145 Hamit Serbest Serbest
84   119 Jan Soysal Soysal
85     Cem Soytürk Soytürk
86 285 577 Kadri Sökmen Sökmen
87   146 Ömer Sözütek Sözütek
88   149 Ayd�n Sunol Sunol
89   150 Tanju �ahiner �ahiner
90 314 540 Ahmet �at�r �at�r
91   151 Tayyar �en �en
92   161 Dündar Tato�lu       :( Tato�lu
93 340 559 Sedat Tenker Tenker
94 312 538 Ufuk Tezer Tezer
95 347   Cem Toksöz Toksöz
96 332 553 Necil Toktay Toktay
97     Alp Tolun Tolun
98   64 Cahit Tüten Tüten
99   153 Kemal U�urbil U�urbil
100   76 Aycan Ulu� Ulu�
101   154 Kamil Uras Uras
102 303 591 Atif Uzer Uzer
103 322   Maral Ünal Ünal
104   5 Turan Ünlüdo�an Ünlüdo�an
105   155 Esref Ünsal Ünsal
106 316 294 Azmi Varan Varan
107 330   Selim Yalvaç Yalvaç
108 345 562 Kemal Ye�enoglu Ye�eno�lu
109   156 Ahmet Nafi Yürekli :( Yürekli

 

 

 

TAC 1971 MEZUNLARI TU�LA KATKILARI
     
  USD TL
Abdullah Yakup ��g�ren  $   100 125 TL
Melisa ��g�ren       $   200  
Noah ��g�ren       $   200  
Mira ��g�ren        320 TL
Ahmet Karahan  $     50 150 TL
Ahmet �zdemir Aktan   $   200 230 TL
Alev G��mez   270 TL
Ali K�t�k��   320 TL
Ayd�n G�rsoy  $    200 793 TL
Ayd�n Sunol  $   400  
Cem M�zrakl�  $   100 120 TL
Cevdet Ba�a��k  $   200 1.625 TL
C�neyt Merze  $     50  
Dilhan & Safiye Kalyon
(35 Tu�la)
 $ 7.800  
Durmu� Tayyar �en  $     75 100 TL
Faik Necil Toktay  $     75 100 TL
Feyyaz Gen�   20 TL
Fikret Karabey   100 TL
G�nhan Demiralp   20 TL
Hamit �al��kan   140 TL
Hamit Serbest  $     50 100 TL
Hanri Mizrahi  $     50 150 TL
I��k G�rol  $   100 410 TL
Kemal U�urbil  $ 1.000  
Komet  $ 1.000  
Mehmet Vam�k Kural  $   200 600 TL
Muhtar & Defne Kent
(53 Tu�la)
 $  5.600 7.780 TL
Mustafa Erdemli   340 TL
Nisim Amado  $   100 450 TL
�mer & Ay�en S�z�tek   840 TL
Selim Derbent   100 TL
Semih F�r�nc�o�lu   120 TL
S�ha �nen  $     50 245 TL
S�leyman �zekici  $   100 20 TL
Tanju �ahiner  $     50 220 TL
Turhan �nl�do�an   20 TL
Ufuk Tezer   90 TL
EB Recognition Fund   780 TL
40. Y�l Re-union'dan   1.210 TL
RA '71 Sal� Toplant�lar� M�davimleri
  440 TL
TAC '71 K���k Fon'a Katk�lar   58.518 TL
Yemekli Toplant�larda Katk�lar   5.619 TL
Nisan 2021 Ba���lar�  $   1390 20.155 TL
     
     
Toplam Tu�la Say�s� 235

 

TAC 1971 D�NEM� OLARAK, ARAMIZDAN AYRILAN, SONSUZLU�A U�URLADI�IMIZ �OK SEVG�L� ARKADA�LARIMIZI, KALPLER�M�ZDE YA�ATMANIN YANISIRA, SANAL ORTAMDA DA, A�T OLDUKLARI TAC S�NES�NDE, �LELEBET YA�ATMAK ARZUSU �LE BU TU�LA BLO�UNA �S�MLER�N� YAZDIRDIK. I�IKLAR VE HUZUR ��ER�S�NDE UYUSUNLAR.


 


                                                      MUSTAFA  MARANGOZ,                                    HALUK  �ZU�AK
                                                      MUZAFFER  �ZCAN,                                          �AHAP  GAZEZO�LU, 03.10.1985    
                                                      BURAK  ASLAN,                                                   HALUK  G�RG�N, 09.01.1996
                                                      AYKUT  G�RKAN, 14.10.1999                            BASR�  ARSOY, 14.10.2000 
                                                      D�NDAR  TATO�LU,                                          S�HA  LEBLEB�C�O�LU, 04.08.2009
                                                      NAF�  Y�REKL�, 04.09.2012                                NEC�P  K���KBUTROS, 17.01.2013      
                                                      KADR�  S�KMEN, 18.11.2015                             S�LEYMAN  EYLEM, 29.03.2016
                                                      S�HA  �NEN, 11.03.2021

Design by �a�lar Y�lg�r