Projemize Destek Veren 56/A Mezunlar�

(10) Vitali Me�ulam
(2) Attila G�ksel
(2) Attila Er�ncel
(1) Ender Varinlio�lu
(2) Sabahattin Tanr��ver
(1) �zcan Erem
(1) Yenal Oskay
(1) Uygur Sendil
(1) Tuncer Erzin
(1) Kaybettiklerimiz An�s�na
(2) Ahmet Bedrettin Esenli
(2,5) T�may �nsal
(0,5) Tamer Ergin
(1) Orhan Mutlug�n
(0,5) �zcan �zba�o�lu
(1) Halis D�rtlemez
(1) Kenan Y�ld�r�m Demirci


''28-29 Nisan 07 tarihinde Side - Xanthe (Zeki Demirci) tesislerinde yapt���m�z 51. mezuniyet toplant�s�nda kararla�t�r�lm��t�r.''