Celal ��retmengil

TAC 1975

�zge�mi�              An� Yaz�s�              Video G�sterisi


C E L A L     � � R E T M E N G � L
 
Celal ��retmengil, 1957 y�l�nda Adana�da do�du. 1975 y�l�nda Tarsus Amerikan Koleji�ni bitirdikten sonra, 1980 y�l�nda �ngiltere�de University of Manchester�dan Makina M�hendisi olarak mezun oldu.
 
T�rkiye�ye d�nerek i� hayat�na 1981 y�l�nda Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.�. inde �kmal M�hendisi olarak ba�layan ��retmengil, off the road tires projesinin olu�umunda g�rev ald�. 1983 y�l�nda Tokar A.�. ye Yenik�y Termik Santrali Montaj �ef M�hendisi olarak ge�en ��retmengil, ayn� �irkette 1987 � 1991 y�llar� aras�nda Proje Grup M�d�r� olarak g�rev yapt�.
 
1991 y�l�nda Unitim Grubu b�nyesindeki �mteks Tekstil�de Genel M�d�r olarak ba�lad��� g�revine 1998 y�l�na kadar devam etti. 1998 y�l�ndan itibaren Tommy Hilfiger, Gas, Camper markalar�n� T�rkiye pazar�na tan�tan Unitim Tekstil A.�. nin Genel M�d�rl��� g�revini y�r�tt�. 2005 y�l�ndan bu yana Unitim Holding Y�netim Kurulu �yesi olarak g�rev yapmaktayd�. 18.03.2007 saat 14:30'da aniden kaybettik ve 19.03.2007 g�n� kendisini sonsuzlu�a geni� bir sevenler toplulu�uyla u�urlad�k. Kabri ���k olsun.
 
D�n gibi... evlerimizden ayr�l�p biraraya gelmemiz,
D�n gibi... ilk gen�likte maceralar�m�z� anlatmam�z,
D�n gibi... �ocuklar�m�z� kuca��m�za bast�rmam�z,
Bir vard�n bizle, birden yok oldun bizden... �ok ya�am�� gibi...

                                                                  A��k Mah�ubi