Yasemin ve Umut Ergunsü'nun 
16 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşen düğün töreni vesilesi ile toplanan 
12 tuğlayı bağışlayan Beşiktaşlıların alfabetik sıraya göre isimleri şöyledir:

Özgür Aksoy (AFL'95)
Engin Aydoğan (Çağ'98)
Rachel Byrne (Winnersh'99)
Ümit Çiğdem (TAC'97)
Emre Deliveli (RC'93)
Umut Ergunsü (TAC'97)
Yasemin Ergunsü (IJ'03)
Erkan Işıksal (TAC'97)
Burak Maldar (TAC'97)
Ahmet Seğmen (TAC'97)
Ceren Seğmen (TAC'98)
Bülent Topbaş (DŞ'88)
Evren Yarkın (TAC'98)
Veli Yılmaz (TAC'97)
Güler Zeyneloğlu (SL'69)Barbaros Yarkın önderliğinde 2016 İstanbul Maraton'unda 
Efendi Beşiktaş Tuğlası için bağış yapanların alfabetik sıraya göre isimleri şöyledir:

Adem Onar
Ahmet Rifat Kar
Ali Cerrahoğlu
Atilla Elpit
Atilla Odabaşı
Aytuğ Koca
Bahadır Güngördü
Barbaros Yarkın
Çağlar Bağ
Çağlar Yılgör
Derya Maktav
Elif Erdoğmuş
Emel - Bülent Karan
Erkan Serdar
Fatma Coşkun
Fırat Coşkun
Gökhan Erden
Gülgün Coşkun
Gülgün Çokuğraş
Gülsüm - Hanife Akçay
Hakan Daltaban
Hakan Erden
Hakan Karaöz
Hakan Özköse
Hicran Şaşmaz
Hüsamettin Uslu
İsmail Özdemir
Kayhan Turan
Kemal Deniz Dansuk
Kemal Türker
Kiraz Aylin Andaç
Levent Zihnioğlu
Mehmet Ali Akyüz  
Mehmet Ergün Özçalışkan
Mehmet Yolcu
Mehmet & Sabriye Pişkin
Murat Aktuğ
Mustafa İhsan Coşkun
Sadun Kaya Bora
Seçil Aygül
Selçuk İz
Serhat Kutlu
Serkan Yazıcıoğlu
Suat Anıl
Umut Kutlu
Volkan Karaaslan
Yeşim Cerrahoğlu
Yusuf Zafer Eren
Zerrin Yarkın
Zühal Karan Aslan