03 Eylül 2012 tarihli Hürriyet Gazetesi Türkiye sayısında çıkan ilan metnidir: